section5_1

Product information

QUẾ VỤN

Độ ẩm: 13 – 14%

Tạp chất: ≤ 2%
Không nấm mốc, màu vàng tự nhiên

Đóng gói: Thùng carton (net20-25kg)

gallery3