Độ ẩm: ≤13,5 – 14%

Tạp chất: ≤1%
Kích thước: 2 x 2cm trở lên

Độ dày: 2,2mm trở lên .

Đóng gói: Thùng carton (net 10kg)

gallery3