Độ ẩm: ≤13,5 – 14%

Tạp chất: ≤1%
Hàm lượng dầu: 2-4%

Màu tự nhiên

Đóng gói: Thùng carton (net 10kg)

gallery3