Since 2012

Vinasamex., JSC

Việt Nam Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Staraniseed Cassia (VINA

SAMEX., JSC) được thành lập vào năm 2012, dựa trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất quế và hoa hồi 

của ban lãnh đạo công ty. Đây là một hàng đầu doanh nghiệp Việt Nam có uy tín trên thị trường về chế biến và

xuất khẩu hoa hồi và quế. Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất VINA SAMEX., JSC 

được thu thập từ Tỉnh Yên Bái và Tỉnh Lạng Sơn, nơi nổi tiếng với nhiều loại quế, hồi cho năng suất cao và

chất lượng tại Việt Nam. Công ty có chi nhánh tại Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Tỉnh và sẽ có một công ty con tại Tỉnh Yên Bái để hợp tác với hợp tác xã tại hai vùng nguyên liệu này.

WHOLE HEARTED
STRONGWILLED
THE PRESTIGIOUS

All products are nature

Beginning of organic cinnamon and star anise production value chain by training farmers to select and cultivate high-quality, high-yield cinnamon varieties. This is followed by tending the tree during its growth and development (15-40 years for anise and 7-20 years for cinnamon). By the time of harvest, the product will be harvested, dried, processed, and stored according to international standard to meet food quality and safety requirements.

Pure Organic

Organic cinnamon and star anise are grown in Yen Bai, Lao Cai and Lang Son of Vietnam

CinnamonStar Anise Gift  

Production process

Manufacturing according to international standards in each locality starting from seeding, tending and collecting the raw materials. The closed production technology from checking raw material areas, following farmers closely in preserving land, taking care of raw material forests, collecting, transporting, processing, packing safely and produce high quality products. Each step is ensured to follow international quality control regulations in cinnamon and star anise processing industry

Certification

The cinnamon and star anise products of VINASAMEX achieved 04 international organic certificates: EU, USDA, JAS and Korea. These organic materials are processed at our HACCP and IFS certified factories.

Besides that, the company also holds the For Life certification for ethical and social responsibility businesses

Journey to organic certification

Talk to the forest
  • 02/2013Vinasamex leaders initiated by learning by themselves, asking for and consulting opinions from experts working in governmental associations.
  • 04/2013Vinasamex started to approach and define the material areas, learned ways of collection andproduction from farmers, and took land and water samples for quality testing.
  • 12/2017International Organic certifications achieved
  • 6/2013Vinasamex wholeheartedly persuaded farmers to believe in core values of cinnamon and star anise tree manufactured in the right process to their families; and invited the farmers to join the value chain
  • 6/2013 – 6/2015The value chain in organic manufacturing accomplished, with training and guiding given to native farmers.
  • 10/2015 – 05/2016Vinasamex invested and built the factory and management system in order to achieve international certifications

News

Người nâng tầm quế, hồi của Việt Nam trên bản đồ hương liệu thế giới

Bất chấp bị gọi là “hâm” khi đổ vốn đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ trong một thời gian dài không thu hái, chị Nguyễn Thị Huyền và Công ty Vinasamex đang cùng người nông dân vùng cao khẳng định được vị thế của sản phẩm quế, ...
Read more

VINA SAMEX- Nâng tầm quế hồi Việt Nam

Là doanh nghiệp có nhiều đóng góp với cộng đồng trong việc bảo tồn, phát triển các đặc sản quế hồi, VINA SAMEX đã và đang đưa sản phẩm quế hồi trở thành chỉ dẫn địa lý trong các đặc sản của núi rừng Việt Nam trên bản đồ thế ...
Read more

CEO Vinasamex Nguyễn Thị Huyền: Khao khát vẽ thêm những con đường hương liệu

23 tuổi bước chân vào thương trường, tròn 30 tuổi, doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Huyền đã đưa những sản phẩm quế, hồi orgarnic mang thương hiệu Vinasemex chinh phục nhiều thị trường khó tính, vẽ thêm những con đường hương liệu mới trên bản đồ quốc tế. Chọn hướng ...
Read more