Nhiệt độ tan chảy: 150 ºC

Nhiệt độ sôi: 2320 ºC

Độ tinh khiết: 92% min

Trans- anethole: 85% min

Tính ổn định: ổn định trong điều kiện bình thường

Màu: vàng nhạt

Đóng gói: thùng 200kg