Tiêu đen hữu cơ

Nguồn gốc: Ea H’leo, Daklak và Namyang, Dakdoa, Gia Lai.

Đóng gói: 50g, 100g, 0,5kg; 1kg; 10kg, ….

Độ ẩm: 11~12%

Tạp chất: < 1%

Không dư lượng thuốc trừ sâu, phân hoá học.