Độ ẩm: ≤13,5 – 14%

Tạp chất: ≤2%

Không nấm mốc, Màu vàng đỏ

Đóng gói: Thùng carton (20-25kg)gallery3