Thông tin sản phẩm

Độ ẩm: ≤13,5 – 14%

Tạp chất: ≤1%
Chiều dài: 30 – 45cm (đạt > 80%)
Không nấm mốc, Màu vàng tự nhiên Đóng gói: Thùng carton (net10kg)

gallery3