Độ ẩm: ≤13,5 – 14%

Tạp chất: ≤2%

Kích thước: lát cắt 1cm
Không nấm mốc, màu vàng tự nhiên

Đóng gói: Túi PP (net20-25kg)