Hình thức: khô, sạch, không nấm mốc

Màu tự nhiên

Mùi thơm tự nhiên

Không cuộng

Tạp chất: ≤1%

Độ ẩm: ≤13.5-14 %

Kích thước hoa: ≥ 2.5cm (≥ 80%)

Tỷ lệ vụn: ≤ 8%

Đóng gói: thùng cartons (net 10 kgs)