Thành phần: 100% nghệ hữu cơ.

Cách dùng: chế biên thức ăn.