Thành phần: 100% nghệ hữu cơ.

Đóng túi nilon 20kg, 25kg hoặc bao 40- 50kg theo yêu cầu

Chủng loại: nghệ khô vàng chanh, nghệ khô vàng cam, nghệ đỏ khô

Độ ẩm: <= 12%

Tạp chất: <= 2 %

Cách dùng: chế biên thức ăn.