Partnerships

Home   / Partnerships

Respect of human rights and fair working conditions. Respect of the ecosystem and promotion of biodiversity, sustainable agriculture practices. Respect and betterment of local impact

Assures that human rights are safeguarded at any stage of production, workers enjoy good and fair working conditions and smallholder farmers receive a fair share. Improves the livelihood of thousands of smallholder farmers and workers by providing the means for social community projects and empowerment of people

Commit to corporate social responsibility by orienting the business model to responsible practices.

Respect human rights and offer decent working conditions to improve the well-being of workers.

Act for sustainable local development through creating local jobs and developing the local anchorage of the company.

Integrate responsible and ethical sourcing practices based on a respectful dialogue with its suppliers and work with partners who favor responsible social and environmental practices

Support representation and participation mechanism in producer operations to promote democratic values.

Partner
Testimonial
khach1

If I had anything to say about VINA SAMEX, their product quality is very satisfying. Their star anise products are amazing in oil content and it meets our need most of the time. We had occasionally small deviations from our specification. As we know, no company is perfect so VINA SAMEX will have that space to improve to become better in the future. The customer response is good, samples are sent promptly as request and logistic documents are fully prepared. VINASAMEX is one of the good suppliers we are working with.

Mr. Andreas Einig
Wolfenbuttel, Germany

khach1 - copy

Nếu tôi cần nói gì đó về VINASAMEX thì đó là tôi rất hài lòng về chất lượng sản phẩm của họ. Các sản phẩm từ hoa hồi của họ rất tuyệt vời, hàm lượng tinh dầu cao, đáp ứng yêu cầu của chúng tôi trong hầu hết các đơn hàng. Đôi khi có những sai lệch nhỏ so với yêu cầu kỹ thuật của chúng tôi. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, không có công ty nào hoàn hảo cả, vì vậy, VINASAMEX sẽ có động lực để cải thiện để trở nên tốt hơn trong tương lai. Công ty xử lý phản hồi của khách hàng rất tốt, mẫu được gửi kịp thời theo yêu cầu và các tài liệu logistic được chuẩn bị đầy đủ. VINASAMEX là một trong những nhà cung cấp tốt mà chúng tôi đang hợp tác.

Mr. Andreas Einig
Wolfenbuttel, Germany

khach2

Sharing the same business philosophy of nature protection and social impact make me and VINA SAMEX CEO become close friends. Good services is the very first thing I can say about the company performance, customers communication and customer caring remain the two strong characteristic of VINA SAMEX.
I want continue to work closely together for long term and continue to share the same vision of the business : trust , service and quality.

Mr. Anthony – HCMC, Vietnam

khach2 - copy

Có chung triết lý kinh doanh về bảo vệ thiên nhiên và tác động xã hội khiến tôi và CEO của SAMEX trở thành những người bạn thân thiết. Dịch vụ tốt là điều đầu tiên tôi muốn nói về hoạt động của công ty, chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách tận tình là điểm mạnh thứ hai của VINASAMEX.
Tôi muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, lâu dài với VINASAMEX để cùng nhau chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu kinh doanh với: niềm tin, dịch vụ và chất lượng.

Mr. Anthony – HCMC, Vietnam

previous arrow
next arrow