Liên hệ

Trang chủ  / Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM
(VINA SAMEX., JSC)

  • Địa chỉ
  • Thôn Vàng, Xã Cổ Bi
  • Huyện Gia Lâm,
  • Tp. Hà Nội, Việt Nam
  • Tel:
  • (+84) 246 295 1111
  • (+84) 987 558 116
  • Email: info@staraniseed.com
  • lisa.staraniseed@gmail.com
Khám phá các sản phẩm của chúng tôi

downloadSách giới thiệu công ty

Điền thông tin liên hệ