Đối tác

Trang chủ   / Đối tác

Tôn trọng quyền con người và điều kiện làm việc công bằng. Tôn trọng hệ sinh thái và thúc đẩy đa dạng sinh học, thực hành nông nghiệp bền vững. Tôn trọng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương

Đảm bảo rằng quyền con người được bảo vệ ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào, người lao động được hưởng các điều kiện làm việc tốt và công bằng. Nông dân sản xuất nhỏ được chia sẻ lợi ích công bằng. Cải thiện sinh kế của hàng ngàn nông dân và người lao động nhỏ thông qua các dự án cộng đồng xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập và trao quyền cho người dân

Cam kết kinh doanh có trách nhiệm xã hội thông qua các định hướng mô hình kinh doanh và các hoạt động kinh doanh mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Tôn trọng quyền con người và đưa ra các điều kiện làm việc tốt để cải thiện phúc lợi của người lao động.

Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và khí hậu thông qua các hoạt động giảm thiểu tác động tới môi trường và thực hiện dần các phương pháp sản xuất bền vững.

Hành động vì sự phát triển bền vững của địa phương thông qua việc tạo ra việc làm và phát triển sinh kế tại địa phương của công ty.

Thực hiện tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm và có đạo đức dựa trên đối thoại với các nhà cung cấp và làm việc với các đối tác ủng hộ các hoạt động xã hội và có trách nhiệm với môi trường

Hỗ trợ và xây dựng cơ chế thúc đẩy các giá trị dân chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Partner
Cảm nhận của khách hàng

If I had anything to say about VINA SAMEX, their product quality is very satisfying. Their star anise products are amazing in oil content and it meets our need most of the time. We had occasionally small deviations from our specification. As we know, no company is perfect so VINA SAMEX will have that space to improve to become better in the future. The customer response is good, samples are sent promptly as request and logistic documents are fully prepared. VINASAMEX is one of the good suppliers we are working with.

Mr. Andreas Einig
Wolfenbuttel, Germany

Nếu tôi cần nói gì đó về VINASAMEX thì đó là tôi rất hài lòng về chất lượng sản phẩm của họ. Các sản phẩm từ hoa hồi của họ rất tuyệt vời, hàm lượng tinh dầu cao, đáp ứng yêu cầu của chúng tôi trong hầu hết các đơn hàng. Đôi khi có những sai lệch nhỏ so với yêu cầu kỹ thuật của chúng tôi. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, không có công ty nào hoàn hảo cả, vì vậy, VINASAMEX sẽ có động lực để cải thiện để trở nên tốt hơn trong tương lai. Công ty xử lý phản hồi của khách hàng rất tốt, mẫu được gửi kịp thời theo yêu cầu và các tài liệu logistic được chuẩn bị đầy đủ. VINASAMEX là một trong những nhà cung cấp tốt mà chúng tôi đang hợp tác.

Mr. Andreas Einig
Wolfenbuttel, Germany

Sharing the same business philosophy of nature protection and social impact make me and VINA SAMEX CEO become close friends. Good services is the very first thing I can say about the company performance, customers communication and customer caring remain the two strong characteristic of VINA SAMEX.
I want continue to work closely together for long term and continue to share the same vision of the business : trust , service and quality.

Mr. Anthony – HCMC, Vietnam

Có chung triết lý kinh doanh về bảo vệ thiên nhiên và tác động xã hội khiến tôi và CEO của SAMEX trở thành những người bạn thân thiết. Dịch vụ tốt là điều đầu tiên tôi muốn nói về hoạt động của công ty, chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách tận tình là điểm mạnh thứ hai của VINASAMEX.
Tôi muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, lâu dài với VINASAMEX để cùng nhau chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu kinh doanh với: niềm tin, dịch vụ và chất lượng.

Mr. Anthony – HCMC, Vietnam

previous arrow
next arrow
Slider