Hồi

Các rừng hồi tập trung chủ yếu ở độ cao 200-600m, với nhiệt độ trung bình năm trong khoảng 18-22 độ C, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc