Trách nhiệm xã hội

Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam (VINASAMEX., JSC mang lại việc làm cho nông dân, lợi ích chung cho các đối tác và bảo tồn ngành quế tại Việt Nam. 

Quan tâm và chăm sóc những người nông dân nghèo muốn đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển của ngành quế nói riêng và dược liệu nói chung. Chia sẻ giá trị, thời gian và kiến ​​thức với nông dân, giúp họ cải thiện cuộc sống và giữ vững sự phát triển của ngành công nghiệp quế ở Việt Nam trước những thách thức và khó khăn của ngành.

Kinh doanh trung thực, mang lại lợi ích chung cho tất cả các đối tác kinh doanh

Mục tiêu: Thúc đẩy thương mại bền vững nguyên liệu tự nhiên ở Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, với mục đích bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân ở khu vực nông thôn.

Tuân thủ các quy tắc BioTrade và Organic:

Bảo tồn đa dạng sinh học  

Sử dụng bền vững đa dạng sinh học

Chia sẻ công bằng lợi ích thu được từ việc khai thác tài nguyên đa dạng sinh học

Phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững 

Tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế

Tôn trọng quyền lợi của các bên liên quan

Minh bạch về quyền sử dụng đất, quyền khai thác và sử dụng tài nguyên và tri ​​thức


Social Responsibility

We bringing jobs to farmers, common benefits for partners and preserving cinnamon industry in Vietnam

Having the heart to care and take care of poor farmers who want to contribute to the community and the development of cinnamon industry in particular and valuable medicinal herbs in general.

Sharing values, time and knowledge with farmers, helping them improve their lives and keep the cinnamon industry in Vietnam undeterred by the challenges and difficulties of the industry.

Doing business honestly, bringing mutual benefits to all business partners

Objectives: Promote sustainable trade in natural raw materials in Vietnam, Laos and Myanmar, with the aim of preserving biodiversity and improving livelihoods for people in rural areas.

Bio Trade And Organic

Biodiversity conservation

Sustainable use of biodiversity

Equitable sharing of benefits derived from exploitation of biodiversity resources

Socio-economic sustainability

Compliance with national and international laws

Respect for the rights of the parties involved

Transparency in land use rights, rights to exploit and use natural resources and knowledge
Vinasamex.com

Công ty cổ phẩn sản xuất và xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam (Vinasamex., JSC) là doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu quế hồi hữu cơ (organic) và các loại gia vị khác (gừng, nghệ, tỏi, ớt, tiêu..) ở Việt Nam. Vinasamex đã đạt được 11 chứng nhận cao cấp quốc tế, trong đó có 4 chứng nhận organic cao cấp nhất thế giới.

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ