Điều khoản và chính sách

Đảm bảo rằng quyền con người được bảo vệ ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào, người lao động được hưởng các điều kiện làm việc tốt và công bằng. 

Nông dân sản xuất nhỏ được chia sẻ lợi ích công bằng. 

Cải thiện sinh kế của hàng ngàn nông dân và người lao động nhỏ thông qua các dự án cộng đồng xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập và trao quyền cho người dân. 

Cam kết kinh doanh có trách nhiệm xã hội thông qua các định hướng mô hình kinh doanh và các hoạt động kinh doanh mang lại lợi ích cho cộng đồng. 

Tôn trọng quyền con người và đưa ra các điều kiện làm việc tốt để cải thiện phúc lợi của người lao động.

Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và khí hậu thông qua các hoạt động giảm thiểu tác động tới môi trường và thực hiện dần các phương pháp sản xuất bền vững.

Hành động vì sự phát triển bền vững của địa phương thông qua việc tạo ra việc làm và phát triển sinh kế tại địa phương của công ty.

Thực hiện tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm và có đạo đức dựa trên đối thoại với các nhà cung cấp và làm việc với các đối tác ủng hộ các hoạt động xã hội và có trách nhiệm với môi trường 

Hỗ trợ và xây dựng cơ chế thúc đẩy các giá trị dân chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.


Term & Olympic

Assures that human rights are safeguarded at any stage of production, workers enjoy good and fair working conditions and smallholder farmers receive a fair share. Improves the livelihood of thousands of smallholder farmers and workers by providing the means for social community projects and empowerment of people

Commit to corporate social responsibility by orienting the business model to responsible practices.

Respect human rights and offer decent working conditions to improve the well-being of workers.

Respect the environment, biodiversity and climate by taking responsibility for one’s environmental impacts and progressively implementing sustainable production methods.

Act for sustainable local development through creating local jobs and developing the local anchorage of the company.

Integrate responsible and ethical sourcing practices based on a respectful dialogue with its suppliers and work with partners who favor responsible social and environmental practices

Support representation and participation mechanism in producer operations to promote democratic values.Vinasamex.com

Công ty cổ phẩn sản xuất và xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam (Vinasamex., JSC) là doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu quế hồi hữu cơ (organic) và các loại gia vị khác (gừng, nghệ, tỏi, ớt, tiêu..) ở Việt Nam. Vinasamex đã đạt được 11 chứng nhận cao cấp quốc tế, trong đó có 4 chứng nhận organic cao cấp nhất thế giới.

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ