Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế hồi Việt Nam (VINA SAMEX,. JSC) được thành lập năm 2012. Trên nền tảng 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất quế và hoa hồi của ban lãnh đạo công ty.

Quế hồi Việt Nam, Vinasamex, quế hồi, hữu cơ, organic, quế, hồi, cinnamon, staranise, hương liệu, gia vị, tinh dầu, rừng, Nguyễn Thị Huyền, CEO  Lisa Huyền, môi trường, vùng cao, miền núi

Chúng tôi doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và có nhiều uy tín trên thị trường trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu hoa hồi và quế. Nguồn nguyên liệu để sản xuất của VINA SAMEX., JSC chủ yếu tại tỉnh Yên Bái và Lạng Sơn. Đây là nơi nổi tiếng với giống quế và hồi cho năng suất và chất lượng cao tại Việt Nam. Công ty có chi nhánh tại Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn và sẽ có một công ty con tại Yên Bái để cùng hoạt động với các hợp tác xã tại 2 vùng nguyên liệu trên.


Sản phẩm thuần tự nhiên


Bắt đầu chuỗi giá trị sản xuất quế và hoa hồi hữu cơ bằng cách đào tạo nông dân lựa chọn và canh tác các giống quế, hồi có năng suất, chất lượng cao. Tiếp theo là chăm sóc cây trong quá trình sinh trưởng phát triển (15-40 năm đối với cây hồi và 7-20 năm đối với quế). Đến thời điểm thu hoạch, sản phẩm sẽ được thu hoạch, sấy khô, chế biến, bảo quản đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.


100% HỮU CƠ


Quế, hồi hữu cơ được trồng tại Yên Bái, Lào Cai và Lạng Sơn, Việt Nam


Quy trình sản xuất


Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế tại từng địa phương: Bắt đầu từ quá trình thu gom, chăm sóc và công nghệ sản xuất khép kín từ việc kiểm tra vùng nguyên liệu, theo sát nông dân trong việc bảo tồn đất đai, chăm sóc rừng nguyên liệu, thu gom, vận chuyển, chế biến, đóng gói an toàn và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo các quy định kiểm soát chất lượng quốc tế trong từng giai đoạn (hàng trăm quy định nghiêm ngặt) trong ngành công nghiệp chế biến quế, hồi quốc tế.


Chứng nhận


Các sản phẩm quế, hồi của VINASAMEX đạt 04 chứng nhận hữu cơ quốc tế: EU, USDA, JAS và Hàn Quốc. Những nguyên liệu hữu cơ này được xử lý tại nhà máy đạt chứng nhận HACCP và IFS.

Bên cạnh đó, công ty còn đạt chứng nhận For Life cho doanh nghiệp kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm xã hội


Hành trình chinh phục Organic


Tháng 2, 2013.


Lãnh đạo Vinasamex đã bắt đầu bằng việc tự tìm tòi, tham khảo từ các đơn vị nước ngoài và xin ý kiến của các chuyên gia từ các tổ chức chính phủ.


Tháng 4, 2013


Vinasamex bắt đầu tiếp cận và xác định vùng nguyên liệu, tìm hiểu cách thu hái, cách chế biến của bà con nông dân và lấy mẫu đất, mẫu nước kiểm tra chất lượng và gửi đi kiểm nghiệm


Tháng 12, 2017


Được cấp chứng nhận Organic quốc tế


Tháng 6, 2013


Vinasamex đã dùng cả tấm lòng và trái tim để thuyết phục người dân tin tưởng vào những giá trị cây quế hồi khi làm đúng quy trình sẽ mang lại cho gia đình và kêu gọi nông dân vào chuỗi.


Tháng 6, 2013 – Tháng 6, 2015


Hoàn thành xây dựng chuỗi giá trị sản xuất hữu cơ, đào tạo, tập huấn, đồng hành hỗ trợ cùng bà con nông dân


Tháng 10, 2015 – Tháng 5, 2016


Vinasamex đầu tư xây dựng nhà máy và hệ thống quản lý đạt chuẩn quốc tếVINA SAMEX., JSC

Viet Nam Staraniseed Cassia Manufacturing and Exporting Joint Stock Company (VINA SAMEX., JSC) was established in 2012, based on 10 years of experience in the field of cinnamon and star aniseed production of the company's leadership. 

This is a leading enterprise in Vietnam with a good reputation in the market in terms of processing and exporting star aniseed and cinnamon. The main source of raw materials for production of VINA SAMEX., JSC are collected from Yen Bai Province and Lang Son Province, where are famous for the variety of cinnamon and star aniseed with high productivity and quality in Vietnam. The company has a branch in Trang Dinh District, Lang Son Province and will have a subsidiary in Yen Bai Province to cooperate with the cooperatives in these two raw material areas.

All products are nature 

Beginning of organic cinnamon and star anise production value chain by training farmers to select and cultivate high-quality, high-yield cinnamon varieties. This is followed by tending the tree during its growth and development (15-40 years for anise and 7-20 years for cinnamon). By the time of harvest, the product will be harvested, dried, processed, and stored according to international standard to meet food quality and safety requirements.

Pure Organic 

Organic cinnamon and star anise are grown in Yen Bai, Lao Cai and Lang Son of Vietnam

Production process

Manufacturing according to international standards in each locality starting from seeding, tending and collecting the raw materials. The closed production technology from checking raw material areas, following farmers closely in preserving land, taking care of raw material forests, collecting, transporting, processing, packing safely and produce high quality products. Each step is ensured to follow international quality control regulations in cinnamon and star anise processing industry.

Certification

The cinnamon and star anise products of VINASAMEX achieved 04 international organic certificates: EU, USDA, JAS and Korea. These organic materials are processed at our HACCP and IFS certified factories.

Besides that, the company also holds the For Life certification for ethical and social responsibility businesses

Journey to organic certification

02/2013 

Vinasamex leaders initiated by learning by themselves, asking for and consulting opinions from experts working in governmental associations.

04/2013

Vinasamex started to approach and define the material areas, learned ways of collection and production from farmers, and took land and water samples for quality testing.

12/2017

International Organic certifications achieved

6/2013

Vinasamex wholeheartedly persuaded farmers to believe in core values of cinnamon and star anise tree manufactured in the right process to their families; and invited the farmers to join the value chain

6/2013 – 6/2015

The value chain in organic manufacturing accomplished, with training and guiding given to native farmers.

10/2015 – 05/2016

Vinasamex invested and built the factory and management system in order to achieve international certifications


Vinasamex.com

Công ty cổ phẩn sản xuất và xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam (Vinasamex., JSC) là doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu quế hồi hữu cơ (organic) và các loại gia vị khác (gừng, nghệ, tỏi, ớt, tiêu..) ở Việt Nam. Vinasamex đã đạt được 11 chứng nhận cao cấp quốc tế, trong đó có 4 chứng nhận organic cao cấp nhất thế giới.

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ